حیدربابا بخش بیست و نهم

بایرام اولوب قیزیل پالچیق ازللر

ناقیش ووروب اتاقلاری  بزللــر

طاخچالارا دوزمه لری دوزللـر

قیز گلینین فندقچاسی حناسی

هوسلنه لــر آناسی قایناناسی

در نزدیک عید  نوروز مردم با خاک مخصوصی شبیه طلا درب و دیوار منازل را رنگ آمیزی کرده و نقوش زیبائی در دیوارهاحک می نمایند ، و طاقچه اتاق ها با طرز خاصی آذین بندی می شود ، و دختر ها و عروس ها در حد معمول ظاهر شان را آراسته نشان می دهند پدر و مادر داماد و عروس هرکدام در جایگاه خود وظایف شان را به نحو عالی انجام می دهند ، عشق و علاقه و شور و شوق خاصی در خانواده ها بوجود می آید . همین دید و بازدیدها ، رفتن ها و آمدنها قلوب را به همدیگر نزدیک می سازد ، و تحولات عظیمی در اصلاح امور انسانهابوجود می آورد و انسانهارا از مشکلات همدیگر مطلع می سازد ، وخصومت ها و کینه ها جای خودرا به صفا و آرامش می دهد ، عید نوروز دربین مردم آذربایجان سمبل نیکی و صداقت و سعادت و خوشبختی است ، مردم آذربایجان به مراسم نوروزی ارزش خاصی قائلند ، و سعی می کنند درهنگام تحویل سال کار معوقه ای نداشته باشند و خانه و کاشانه تمیز و پاک باشد و به بهترین نقش و نگارهاتزئین گردد و جوانتر ها علی الخصوص دامادها و عروس ها با آراستگی و متانت خاصی دربین مردم و اقوام و خویشان حاضر می شوند در آن روز مهر و محبت مردم نسبت به هم افزایش می یابد ، شاعر حیدر بابا چنین رسومات ماندگاررا به نحو احسن می ستاید .

تفسیرو تبین از علی روحی

/ 0 نظر / 14 بازدید