حیدرباب بخش پنجم

حیدر بابا ســــنون اوزون آغ اولسون

دورت بیریانون بـــــولاغ باغ اولسون

بیزدن سورا سنون باشون ساغ اولسون

دنیا قضو وقدر ئولو م ایتیمـدی

دنیابویی اوغولسوزدی یتیمدی

ذره ذره خاک کوه حیدربابا تصاویر زیبا و دوست داشتنی از حرکات و رفتارو عمل و عکس العمل انسان های ازمنه ثبت و ضبط شده است ، زندگی انسانها درهردوره ای از زمان شورو هیجان خاص خودرا دارد که برای سایر انسانها پندها و عبرت های بیشماری دربطن خود به ارمغان آورده است ، رو سفیدی کوه حیدربابا بیانگر زیبائیها و لذایذ بیشمار زندگی است اگرمفهوم واقعی حیات را درک کنیم به واقعیت ها و رازهای درون کوه حیدربابا که شاعر آن را درذهن خلاق خود خلق کرده است پی خواهیم برد ، و اگر با دقت کامل به باغات و چشمه های جاری و خروشان اطراف کوه حیدربابا بنگریم علایم حیات واقعی و نشاط روز افزون آن را مشاهده خواهیم کرد و دردرون خود سیرخروشان حیات آدمی بسوی بی نهایت را احساس خواهیم کرد دراین احساس کردنها نمای ازحیات ابدی وجود ارد دراینجا منظورشاعر این است که هان ای انسانها همه ما رفتنی هستیم و فوج فوج ازاین محل عبور خواهیم کرد ولی کوه حیدر بابا همچنان پا برجا خواهد ماند زندگی دنیا زودگذر و آنی است امروز هستیم ، فردا نیستیم باید از دقایق و لحظات حیات خود بطور مفید و ارزنده  استفاده کنیم ، نباید عمر خودرا بیهوده درمسیرهای غلط سپری سازیم ، بالاخره هرچه که باشد روزها و شب ها پشت سرهم می آیند و می روند ماهم روزی این دنیای فانی را ترک خواهیم گفت کسی نمی تواند جلو این حرکت را بگیرد دنیا و زندگی دنیوی برای هیچ کس وفانکرده و نخواهد کرد باید به فکر و چاره خود باشیم و به آینده خود اندیشه کنیم ، اگر راه خودرا بدرستی انتخاب کنیم مشکلی برای آینده نداریم همه چیز بروفق مرادمان خواهد بود دیگر پیچ و تاب ها و کنش ها و واکنش ها ی این دنیای قداره بند برای ما مفهومی ندارد بگذاردنیا کار خودرا بکند ماهم کارو تلاش خودرا ، نباید ازحرکت و تکاپو باز مانیم ما برای همین خلق شده ایم و بس .

تفسیر و تبین از علی روحی

/ 0 نظر / 14 بازدید