یالان دنیا بخش چهاردهم

یالان دنیا بخش چهاردهم

 

سنه قارونلار آلانــدی     قیزیلدان تللی قاللاندی

باتیب ظلماته قویلاندی    اولوب تللـی تالان دنیا

برداشت کلی :

دنیا مرکز قارون  ها و ستمگران و جلادان است ، اکثر ثروتمندان و غارتگران به منافع نامشروع خود که از طریق چپاول و غارت و حیله و نیرنگ بدست آورده اند دل بسته اند و به پیشرفت ظاهری خود مسرورند و حیات خودرا در آن محدوده تاریک خلاصه کرده اند و به دست آورده های ظالمانه خود تعلق خاصی دارند و شناخت شان از مسائل وواقعیت های هستی یک بعدی است و کاری به ابعاد دیگر عالم ندارند و برای اندوختن بیش از حد ثروت کذائی و اسراف نمودن، تلاش و کوشش چشمگیری ازخود نشان می دهند و درمراسم عزاداری و یا عروسی خود هزینه های سنگینی را متحمل می شوند و بخاطر خود نمایی و چشم هم چشمی کادوهای گرانبهائی را به همدیگر هدیه می دهند و جالب این است که هزینه یک کادوئی اهدائی به عروس به اندازه هزینه خرید یک آپارتمان می باشد که با این هزینه سرسام آور یک فرد می تواند سرپناهی برای خود تهیه کند اگر به جمع این غارتگران مراجعه کنی و از اسراف و تبذیر سخن بگوئی  به گفتارت اهمیت نمی دهند و درامواج بیکران اتهامات واهی و پوچ غوطه ورخواهی گشت که توسط غارتگران نثارت می گردد ، در دنیای غارتگر قارون ها و چپاولگران مفهومی بنام عدالت ، عاطفه و مهربانی و رعایت قانون الهی وجود ندارد آنها همه چیز را برای مادیات می طلبند و روابط اجتماعی شان براساس ثروت اندوزی بنیان گذاری شده است و به فرهنگ و ارزش های اخلاقی چندان اهمیت نمی دهند و برخوردشان با دیگران و همنوعانشان تحقیر آمیز و غارتگرانه است ، و کارهایشان را با دروغ و حیله و نیرنگ و فریب پیش می برند و روش زندگی شان شفاف و منطقی نیست و عمرشان را در هزار چهره گی و آلودگی بیش از حد به اموال دنیا و جاه و مقام دنیوی سپری می سازند و دراین مسیر به جنایات گوناگونی با الوان متفاوتی مرتکب می گردند و گاهی اوقات نا آگاهان را فریب داده و همراه خود می سازند و از نیرو های وفا دار مردمی ولی نا آگاه برای رسیدن به امیال کثیف شان بهره می گیرند و جلو رشد و آگاهی توده های محروم را می گیرند و فرمایشات ائمه اطهاررا تحریف نموده و حرفهای غیرمنطقی مطرح می سازند و اجتماع را به سوی تنبلی و تن پروری سوق می دهند و دلالی و کارنکردن را کار شرافتمندانه  تلقی می کنند درغفلت عمیقی بسرمی برند و شیفته دنیا و جاذبه های کذائی آن شده اند .

 

شعر از استاد شهریار

تفسیرو تبین از علی روحی

/ 0 نظر / 18 بازدید