آذربايجانين اصيل ماهنلاری ُ . دنيا سنين دنيا منيم دنيا هئچ کيمين يوخ

 بئر طالحيم اويونندان جوتلشميش سری    

یوزایل قوشا اتورساقدا قوشا دوشمری (1)

بئر ذره  نين ايشيقينا بيريولداش لــــری

د نيا سنين دنيا منيم دنيا هيچ کيمين  (2)

بــو گئچنلــــــر بازارينا ابــــدی دنيا   

 بو عمــــــر گؤن آخيشنا ابـدی دنيا (1)

ابــديلـــــر قهقـــه چکـــر ابدی دنيا  

دنيا سنين دنيا منيم  دنيا هئچ کيمين (2)

بئر طالحيم اويونندان جـوتـلشميش سری 

يوز ايل قوشا اتورساقدا قوشا دؤشمـری

بئر ذره نين ايشيقينا بيريولداش لــــری  

 دنيا سنين  دنيا منيم  دنيا هئچ کيمين (2)

 بـو گئچنلـــــــر بازارينا ابـــدی دنيا (1) 

بو عمــــر گون آخيشينا ابــدی دنيا (1)

ابـديلـــر قهقــه چکـــــر ابـدی دنيا (1)  

 دنيا سنين  دنيا منيم   دنيا هئچ کيمين (2)

بـولــودلار داغليـر اوزاقدا لای لای ، لای  (1) 

گئنــــه اؤزيئرينده يـــوبارلانيـر آی (1)

فقط نــــه جلال وارنــــه دکـی همای   (1) 

نـــــه عمــــره اجير نـه ياشا دنيا  (1)    

يئرلـــره باخيرام باعچالـــی باغلــــی (1) 

 گــؤيلـــره باخيرام قاپسی باغلــــی (1)

کاينات اختياری سری سراغـــــــــی (1)  

 سرينـــی وئرميــــری سئرداشا دنيا (1)

 جهاندا هــــر حکـوم بيرزمان وئريــــر  

 دؤنــن دوران سوره ن بوگون جان وئرير (1)

 ايلــــــر خسته سی يم يارام قان وئرير(2) 

 ورغـــون گلــدی گئدی  سن ياشا دنيا (1)

 بئـر ذره نين ايشيقينا بير يولداش لــری (1)

  دنيا سنين  دنيا منيم    دنيا هئچ کيميـن (2)

  بــو گئچنلـــر بازارينا ابـــــدی دنيا (1)

 بو عمــــر گـــون آخيشينا  ابـدی دنيا (1)

 ابــديلــــر قهقـــه چکــر ابدی دنيا (1)    

  دنيا سنين  دنيا منيم  دنيا هئچ کيميــن (2)

  بــوگئچنلــــر بـازارينا ابــــدی دنيا (1)  

   بو عمــــر گـــون آخشينا ابــدی دنيا (1)

  ابـديلــر قهقـــه چکــر ابـــدی دنيا  (1)  

    دنيا سنين  دنيا منيم  دنيا هئچ کيميـن (2)

  بـــولــودلار داغليــر اوزاقدا لای لای  (1) 

   گئنـــه اوز يئرينده يـــوبـارلانيـری آی (1)

فقط نــــه جلال وار نـــه دکی همای   (1)  

 نــــه عمـــره اجير نـــــه يـاشا دنيا (1)

گــؤيلــــره باخيرام قاپسی باغلـــی  (1)  

 يئرلــــره باخيـــرام باغچالـی باغلــی (1)

کاينات اختياری سری سراغــــــــی (1)  

 سرينـــــی وئــــرميوب سئر داشا دنيا (1)

بــوگئچنلــــر بازارينا ابــــدی دنيا (1)  

 بو عمــــر گـــون آخيشينا  ابـدی  دنيا (1)

ابـــــديلـــر قهقــه چکر ابدی دنيا (1)  

دنيا سنين  دنيا منيم  دنيا هيچ کيميــــن(2)

49.gif49.gif49.gif             49.gif49.gif49.gif            49.gif49.gif49.gif             49.gif49.gif49.gif

 ترجمه

گرزبازی بخت درکنار هم باشيم ، گرصدسال باهم نشسته باشيم به کنارهم نمی مانيم (( حوادث روزگار ، اتفاقات ناگهانی سرانجام انسانهارا از همديگر جدا می کند )) 49.gif

محبان يک ذره نوريم ، دنيا نه به من و نه به شما به هيچ کس تعلق ندارد .(( ما باقی از اوئيم به جز او همه چيز فانی است ، هرکه با اوست تا ابد باقی است )) 49.gif

برای بازارگذشتگان دنيا ابدی است ، به گذر آفتا عمر ، دنيا ابدی است .(( نسل ها فوج فوج آمدندو رفتند عمرها يکی پس از ديگری سپری شدند ولی دنيا هنوز باقی است ، اين قداره بند بی وفا به احدی وفا نکرده است )) 49.gif

ابدی ها فرياد می زنند دنيا ابدی است ، دنيا نه به من و نه به شما به هيچکس تعلق ندارد . 49.gif

گرزبازی بخت درکنار هم باشيم ، گرصدسال باهم نشسته باشيم به کنارهم نمی مانيم (( حوادث روزگار ، اتفاقات ناگهانی سرانجام انسانهارا از همديگر جدا می کند )) 49.gif

محبان يک ذره نوريم ، دنيا نه به من و نه به شما به هيچ کس تعلق ندارد .(( ما باقی از اوئيم به جز او همه چيز فانی است ، هرکه با اوست تا ابد باقی است ))49.gif

برای بازارگذشتگان دنيا ابدی است ، به گذر آفتا عمر ، دنيا ابدی است .(( نسل ها فوج فوج آمدندو رفتند عمرها يکی پس از ديگری سپری شدند ولی دنيا هنوز باقی است ، اين قداره بند بی وفا به احدی وفا نکرده است )) 49.gif

ابدی ها فرياد می زنند دنيا ابدی است ، دنيا نه به من و نه به شما به هيچکس تعلق ندارد . 49.gif

((درنقاط)) دور ابرها تکه تکه پراکنده می شوند و ماه درجای خود فخر می ورزد

نه جاه  و جلالی مانده نه مرغ همای ، در اين دنيا نه برعمر و نه به زندگی اعتباری هست .49.gif

به زمين نگاه می کنم که پراز باغچه و باغ است ، به آسمانها می نگرم که درها بسته است .49.gif

به کاينات و اسرارآن بنگرکه دنيا سرش را دراختيارکسی نگذاشته است .

هرحاکمی در اين جهان برای مدت کوتاهی حکمرانی می کند آنکه ديروز شوکت و اعتباری داشت امروز در حال جان دادن است . 49.gif

سالهاست که خسته ام از زخمم خون جاری است ، درگذر سيل حوادث و گردش ايام تو جاويدان بمان ای دنيا (( با گذشت زمان جوانها پير می شوند و همه چيز تغييرمی يابد حاکمان از اريکه قدرت به پايين کشيده می شوند ، ظالمين به سزای عمل ننگين شان می رسند مظلومين به مسند قدرت می نشيند و چهره آنان دگرگون می گردد و خودشان به موجودی مستبد و خودخواه تبديل می شوند و... تو همچنان نظاره گر احوالی  ، جاويدان بمان ای دنيای مکار )) 49.gif

49.gif49.gif49.gif             49.gif49.gif49.gif            49.gif49.gif49.gif             49.gif49.gif49.gif

برداشت کلی

     دنيا به ظاهر جاذبه خاص خودرا دارد، درباطن مکاری بيش نيست ، بسياری را فريب داده و به سوی خود کشانده  ، اما عاقبتی برای آنان نداشت  اين قداره بند بی وفا خيلی هارا به زمين زده ، چه بسا افرادی ديروز در اوج اقتدارو قدرت بودند ولی امروز دربستر بيماری جان می دهند . کجا رفت آن جاه و جلال و قدرت کذايی ، کجا رفت آن ثروت های باد آورده که از راه نامشروع با هزاران حيله و کلک جمع شده بودند ، آری تازندگی هست دنيا هم هست ، اين دنيای فانی قصه های سوزناک و گرفتاران زيادی دارد . دلبستگان دنيای فانی بايستی چشم و گوششان را باز کنند و اندکی در کارهايشان بنگرند و از گذشتگان و چگونگی احوال آنان درس عبرت گيرند و اندکی به خود آيند و دست از دنيای بی رحم و ظالم پرور بردارند و بيش از اين حيات را برای خود و همنوعانشان مکدرنکنند ، دمی انديشه خودرا به کار اندازند و درعاقبت کارها تامل و درنک نمايند و گرنه زمانی ازخماری محض بيدارمی شوند که ديگر کارازکارگذشته است و خويشتن را بازنده احساس خواهند کرد که جبران آن امکان پذير نيست. 49.gif

49.gif49.gif49.gif             49.gif49.gif49.gif            49.gif49.gif49.gif             49.gif49.gif49.gif

/ 71 نظر / 675 بازدید
نمایش نظرات قبلی

اين فال امروز شما ... روز خوبي داشته باشيد ...

مهرنوش

سلام داداش بيا من آپ کردمممممممممم ديگه غمگين ننوشتم

الهه

سلام سلام چمدون من کجاست من باید بروم میروم بسه دیگه خسته از حرف دروغ شدم دیگه خسته از نامردی و بی هدفی خسته از مردم این دیار شدم چمدون من کجاست من باید بروم ... میروم بسه دیگه من باید بروم سوی یک دیار مهر سوی یک عشق عمیق سوی یک دشت بزرگ سوی مهربونی و وفا برم چمدون من کجاست من باید بروم بسوی قبلهء پاک این جهان بسوی امید جان خستگان سوی اون مرد بزرگ سوی اون زن نجیب من سوی خدا روم چمدون من کجاست من باید بروم با شمام خسته دلان ای فدای سرتان تاج دل شکسته ام ای به امید شما تازه دلان نشسته اند چمدونو جمع کنید سوی خدا سفر کنید چمدون جا نداره چیزای خوبو بر دارید از خودتون گذر کنید چمدون من کجاست من باید بروم .................. میروم بسه دیگه من باید بروم

الهه

به اين ميگن سبک هچل هفت

الهه

حالا سبک منو داشته باشين:

dj tanha

سلام علی جان مصيبت وارده رو به شما و خانواده محترمت تسليت عرض ميکنم ما رو هم در غم خود شری بدون حداقل ديگه اين همه بی معرفت نيستيم يه خبری می دادی ميومديم مراسم علی اگه کاری داری به من بگو تعرف نکنی ها راستی علی جان ديدی خدا واسهی هممون دعوت نامه برزخ رو فرستاده بود خودش رحم کنه الان دارم از بيرون ميام مردم جلوی باغلار باغی جمع شدن راستی يادم رفت علی خودت خوب ميدونی خدا از کسی امتحان ميگيره که دوسش داره توکل کن و صبر (اگه هم به وب ما نمی يای و از ما خبر نميگيری عيبی نداره ما پيامهت رو تو وب های ديگه می بينيم و خوشحال ميشيم شايد من يه عيبی دارم يا چون اهل شعر نيستم اقا علی از اين به بعد شعر واسم بفرست می خواهم ثابت کنم تبع شعر هم دارم ار همی فردا شروع ميکميم البته بعداز پاسخ شما به اين پيام من)

jafari

aziz mamnon ke vaght gozasgti ham sher eshtebah hast ham tarjomeh