حیدربابا بخش چهل و هفتم

حیدربابا مـــلاابراهیم  واریا یوخ ؟

مکتب آچاراوخــوراوشاقلاریا یوخ؟

خرمن اوستی مکتبی باغلاریا یوخ ؟

مندن آخوندا یتیررسن سلام

ادبلـــی بیرسلام مالا کلام

 

ملا ابراهیم یکی از آخوندهای سرشناس روستا بود و درروستا مشغول تدریس قران و اصول عقاید اسلامی بود ، و درآن زمان که روستا ئیان مشغول کارهای کشاورزی بود ند مکتب را تعطیل می کرد تا مردم گندم هارا برداشت کنند بعداز پایان کارو سپری شدن فصل درو گندم دوباره مکتب خانه را باز می کرد و به فعالیت خود ادامه می داد ، در این ابیات شاعر از ملاابراهیم و مکتبش یادی می کند و به او ارادت می ورزد.

تفسیرو تبین از علی روحی

/ 0 نظر / 16 بازدید