حیدربابا بخش دهم

حیدربابا قــوری گولون  قازلاری

کدیکلرین سازاخ چالان سازلاری

کت کوشنین پاییزلاری ، یازلاری

بیرسینماما پرده سی دیرگوزومده

تک اتوروب  سیر  ائدیرم ئوزومده

قوری گل: برکه خشک ، اسم برکه بسیاربزرگ دریاچه مانندی است پای گردنه معروف شبلی و کنار جاده ی تهران که با تجمع غازها و مرغابیهای وحشی گاهی منظره باشکوهی پیدامی کند ، چون تابستانها مقدارزیادی آب آن کم شده و عقب می زند (برکه خشکه ) خوانده می شود .

 درکرانه برکه زیبا و سرسبزنشستن و به عالم رویا و خیال رفتن چقدر دلنشین و جالب است ، انگار نوشیدن جام شراب و سپس مست و بیهوش شدن ، درعالم مستی خبرهای زیادی هست که درعالم بیداری نیست ، گاهی اوقات آدمی را دنیایی است و درآن دنیا حالاتی است ، این حالات خیال انگیز و رویاهای شیرین چون عسل گوارا با جملات قابل تفسیرو تبین نیست ، باید درآن حالت باشی تا مزه آن را احساس کنی ، صحراها و دشت و دمن روستایی درفصول مختلف سال مناظر زیبای خاص هرفصل را دارد پاییز روستا، بهارروستا درزمان و جای خود زیبایی خاص خودرا دارد این زیبایی ها اثرات بیشماری دررشد و تعالی عاشقان دارد ریشه عاشقی درهمین مکان های مقدس پرورش یافته و به اوج خود می رسد .

تفسیر و تبین از علی روحی

/ 0 نظر / 18 بازدید