حیدربابا بخش پنجاه و دوم

حیدربابا قره گولون د ره ســــــی

خشکنابین یولی بندی  بره ســــی

اورادا دوشه رچیل کهلیگین فره سی

اوردان گئچر یوردومـوزون  ئوزونه

بیزده گئچک یوردوموزون سوزونه

 

به طور کلی دشت ها و دره ها و راه های فرعی و کبوتران و پرندگان زیبای روستاهای خشکناب در ابیات فوق مورد تفسیر و تبین قرارمی گیرد شاعر حیدر بابا بعداز توصیف زیبایی های طبیعی خشکناب به بیان داستانها و حکایات شیرین و اتفاقات و حوادث متنوع روستا می پردازد که درابیات بعدی خواهد آمد.

تفسیرو تبین از علی روحی

/ 1 نظر / 21 بازدید
توركجه طنزلر

سالاملاروسايغيلار. چوخ گوزل يازيب سيز. سيزي ايفتيخارايله لينك ائتديم. ياشا[گل]