علی روحی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علی روحی
آرشیو وبلاگ
      اودلی سوزلر يانار اورکده ()
آذربایجانین اصیل ماهلاری - سنی غملی گورنده نویسنده: علی روحی - شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧

 

سنی غملی گؤره نده

اولارام درده همدم سنی غملــــــــــی گؤره نده

اولارام درده همدم سنی غملــــــــــی گؤره نده

اوره گیمی اوزه ر غم سنی غملـــــی گؤره نده

اوره گیمی اوزه ر غم سنی غملـــــی گؤره نده

بـــــــوران اولار قـــــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملــــــــــــــی گؤره نده

بــــــــــوران اولار قــــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملـــــــــــــــی گؤره نده

قوی گونش اؤزی هردن بورومه سین دومان چن

قوی گونش اؤزی هردن بورومه سین دومان چن

ساچلاریما دوشر دن سنی غملــــــی گؤره نده

ساچلاریما دوشر دن سنی غملــــــی گؤره نده

بـــــــــوران اولار قـــــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملــــــــــــــــی گؤره نده

بــــــــــــوران اولار قــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملــــــــــــــــی گؤره نده

اسن کؤلک دایانار گؤیلـــــــــــــــــــــــــر قارا بویانار

اسن کؤلک دایانار گؤیلـــــــــــــــــــــــــر قارا بویانار

عاشق اودلارا یانار سنی غملـــــــــــی گؤره نده

عاشق اودلارا یانار سنی غملـــــــــــی گؤره نده

بــــــــــوران اولار قــــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملـــــــــــــــی گؤره نده

بــــــــــــوران اولار قــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملــــــــــــــــی گؤره نده

قوی گونش اؤزی هردن بورومه سین دومان چن

عالم ده ایشیم بیردفعه سهمانه یئتشمـــــــــــز

قان اولدی کونل دردیله درمانه یئتشمـــــــــــــــز

افسوس عمر فرمانین یئللـــــــــــــــــــــر آپاردی

آنجاق اؤزیمه گوش کیمــــــــی بیردانه یئتشمز

دوستــــــــــون  جانینا آند اولا دویدوم داها جانــا

ناله ام هارایم  بیرنفر انسانه یئتشمـــــــــــــــــز

قوی گونش اؤزی هردن بورومه سین دومان چن

قوی گونش اؤزی هردن بورومه سین دومان چن

ساچلاریما دوشر دن سنی غملـــــی گؤره نده

ساچلاریما دوشر ن سنی غملـــــی گؤره نده

بـــــــــوران اولار قــــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملــــــــــــــی گؤره نده

بــــــوران اولار قـــــــــــار اولار ایشیم آه و زار اولار

منه دنیا داراولار سنی غملــــــــــــــی گؤره نده

ترجمه

اگرترا غمگین ببینم بادردت همدم می شوم

اگرترا غمگین ببینم بادردت همدم می شوم

دلم را می گیرد غم اگرترا غمگین ببینم

دلم را می گیرد غم اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

بگذار روی خورشید فروزان را مه نگیرد

بگذار روی خورشید فروزان را مه نگیرد

برگیسوانم سفیدی می افتد اگر ترا غمگین ببینم

برگیسوانم سفیدی می افتد اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

بادبوران زا درحال وزش متوقف می گردد آسمانها آغشته به برف می شود

بادبوران زا درحال وزش متوقف می گردد آسمانها آغشته به برف می شود

عاشق برآتش ها می سوزد اگر ترا غمگین ببینم

عاشق برآتش ها می سوزد اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

بگذار روی خورشید فروزان را مه نگیرد

درعالم کارمن با آرامش و آسایش همراه نیست ( کارهای این جهان با آرامش و آسایش همخوانی ندارد ، اضطراب و پریشانی نقش اول را بازی می کند )

دلم خون شد بادرد نمی شود به درمان رسید ( دراین دنیا کسی باداشتن درد نمی تواند به درمان آن برسد ، مگر اینکه اهل دل باشد و دردمند و درد شناس واقعی باشد )

افسوس که فرمان عمررا بادها بردند ( عمررا نمی توان متوقف کرد باید به کارخودش ادامه دهد تا روزی به انتهاء برسد)

وبرای خودم همچون کبوتر یک دانه هم نرسید ( همه چیز را بادها بردند همانند دانه های کبوتر که دراثر وزش باد متفرق شدند )

قسم به جان دوست سیرشدم دیگر جانا ( از همه چیز سیرشده ام ، روزگار با من  سازگار نیست ، مدام در محنت و عذابم )

ناله وفریادم حتی به گوش یک نفر هم نرسید ( ناله و فریادم را کسی درک و احساس نمی کند )

بگذار روی خورشید فروزان را مه نگیرد

بگذار روی خورشید فروزان را مه نگیرد

برگیسوانم سفیدی می افتد اگر ترا غمگین ببینم

برگیسوانم سفیدی می افتد اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

برف وبوران همه جارا فرامی گیرد و کارمن با آه و زاری همراه است

دنیا برای من تنگ می گردد اگر ترا غمگین ببینم

 

برداشت کلی :

دراین دنیا احساس خاصی وجوددارد و جاذبه مخصوص خودرا داراست ، و نیروی نامرموزی دردرون دارد که ازکشش بی نهایتی برخورداراست که جوینده اهل راز را به طرف خودش می کشد و دراین کشیدنها مفاهیم عالی نهفته است که پیامی برای دریافت کننده دارد ، غم و اندوه و رنج بیکران درعالم هستی معنی ندارد هرچه که هست طرب و شادی محض معنی دار است ، کربت ها ، محنت های جاری عالم ظاهری است درباطن آن چیز دیگری هست ، پس افسانه این همه دل تنگی ها و غم ها و ناله ها و ضجه ها چیست ؟ اکثر دل تنگی های موجود درقلوب انسانها زائیده علائق و خواسته های دنیوی است ، البته خواهش های مادی درحد معقول درایجاد دل تنگی ها و غموم بیکران نقشی ندارند ، ولی علائق و خواسته های غیرمعقول و بیش ازحد ، ملال آوراست و رسیدن به آن غیرممکن است ، وزمانی که انسان در وصول به اهداف و خواسته های غیرمعقول خود ناکام باشد ، گرفتار غم و اندوه خواهد شد و دنیا برای او تیره و تارمی گردد واز زندگی احساس لذت نمی کند . این ماهنی ازمهمترین ترانه های آذربایجانی است ، ودراین ماهنی  اخلاق و عرفان ، عشق و محبت ، معرفت و شناخت ، واقعیت های اصیل زندگی ، دراوج اعلاست ، آری دل انسان درپرتو مهر و محبت زنده و شاد می گردد ، شادابی انسانها درگرو عشق و محبت است ، خورشید حقیقت زمانی بردلی طنین افکن است که در آن دل شعله های عشق و محبت جوانه زند ، بوران و برف زائیده غم و اندوه روزگاراست که خودمان با دست های خودمان برای خود تدارک دیده ایم ..

 

                              

  نظرات ()
مطالب اخیر حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن من سنون تک داغا سالدیم نفسی بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا
کلمات کلیدی وبلاگ حیدربابا (۱۸) عشق (٥) یالان دنیا (۳) خوش سوزون (۱) سنی غملی گورنده (۱) فدا اولسون جانیم سنه (۱) یلان دنیا (۱) چه سود (۱) فرزانه لر (۱) بازهم عشق (۱) همت والا (۱) اندیشه زلال (۱) روایاهای بیکران (۱) حس مسئولیت پذیری (۱) یالاندنیا (۱) یالاندنیا بخش سیزده (۱) حیدربابا بخش اول (۱) حیدربابا بخش دوم (۱) حیدربابا بخش سوم (۱) حیدربابا بخش چهارم (۱) حیدربابا بخش پنجم (۱) حیدربابا بخش ششم (۱) حیدربابا بخش هفتم (۱) حیدربابا بخش نهم (۱) حیدربابا بخش دهم (۱) حیدربابابخش یازدهم (۱) حیدربابا بخش دوازدهم (۱) حیدربابا بخش سیزدهم (۱) حیدربابا بخش چهاردهم (۱) حیدربابا بخش پانزدهم (۱) حیدربابا بخش شانزدهم (۱) حیدربابا بخش هفدهم (۱) حیدربابا بخش هیجدهم (۱) حیدرباب بخش نوزدهم (۱) حیدربابا بخش بیستم (۱) حیدربابا بخش بیست ویکم (۱) حیدربابا بخش بیست و دوم (۱) حیدربابا بخش بیست و سوم (۱) حیدرباب بخش بیست و چهارم (۱) حیدربابابخش بیست و پنجم (۱) حیدربابا بخش بیست و ششم (۱) حیدرباب بخش بیست و هشتم (۱) حیدربابا بخش بیست م نهم (۱) حیدربابا بخش سی ام (۱) حیدربابا بخش سی و یکم (۱) شجاخالاوغلو (۱) قبچاق (۱) خانم عمه میرعبدلون سوزونی (۱) فضه خانـم خشگنابین گلییدی (۱) سحر تئزدن ناخیرچیلار گلردی (۱) گویرچینلـر دسته قالخیب اوچاللار (۱) حیدر بابا قارلــــی داغلار آشاندا (۱) بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا (۱) حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی (۱) حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی (۱) بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن (۱) بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن (۱) من سنون تک داغا سالدیم نفسی (۱) حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن (۱) حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده (۱) حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان (۱) حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون (۱) شخصیت (۱) محبت (۱) ارج (۱) ماهنی (۱) مارال (۱) معشوق (۱) افکار (۱) آیرلیق (۱) صداقت (۱) همدم (۱) قیزیل گول (۱) سویمک (۱) یامان یئرده تک قالدیم (۱) تحمل (۱) گویچک (۱) آغلار گوزوم (۱) صدق (۱)
دوستان من رز قرمز الله - من و داداشی آقای هورمزد يعقوبی نژاد کلبه شاعران ميانه (تلمان) علمی ۱۳۱۳(دورنا) ميلاد شکری ندای عشاق سوزعاشقان دل نوشته هاي يك تبعيدي بعد از رهايي از شهر غم عشق الهی پس و پيش سايت ناله عشاق ( تصويری . صوتی . متنی ) وزن بودن را احساس کنیم !!اگه گفتم خداحافظ نه اينکه رفتنت سادست نوشته های من می خواهم زندگی را شاد ببينم - به وبلاگ شادی ها بيا سوته دلان باران عشق - دردهای تنهایی کهنه درخت ندای حق (مسعود کریمی) زندگی آبیست با طعم خدا صداقت عشق پرتال زیگور طراح قالب