علی روحی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علی روحی
آرشیو وبلاگ
      اودلی سوزلر يانار اورکده ()
نه دن دی بونه دن دی بلبل گؤلی سؤین دی (آذربایجانین اصیل ماهنی لاری) نویسنده: علی روحی - چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧

گردش دورانیمیز بیلــــــــــــــــــــه دیر قراریمیــــــــــز

ائل اوبادا توی اولسون شادلانیریق  هامیمیــــــــــز

گردش دورانیمیز بیلــــــــــــــــــــــــــــــه دیر قراریمیز

ائل اوبادا توی اولسون شادلانیریق  هامیمیــــــــــز

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلـــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانسی زمانه دن دی

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلـــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانسی زمانه دن دی

ایکی ایکی دورد اولار قیز یاشــــــــی اون دورد اولار

اگر ائلچی گئتمه سن  اؤزگـــــــــــــه سینه بند اولار

ایکی ایکی دورد اولار قیز یاشــــــــــی اون دورد اولار

اگر ائلچی گئتمه سن  اؤزگـــــــــــــه سینه بند اولار

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلــــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانسـی زمانه دن دی

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلــــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانسی زمانه دن دی

باغدا بلبل اولاندا  ساری سنبل سولانــــــــــــــــــدا

قیزا ائلچــــــــــــــی گؤندرین اون بئش یاشا دولاندا

باغـــــــــــــــــدا بلبل اولاندا  ساری سنبل سولاندا

قیزا ائلچـــــــــــــــی گؤندرین اون بئش یاشا دولاندا

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلــــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانسـی زمانه دن دی

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلــــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانســی زمانه دن دی

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلـــــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانســی زمانه دن دی

نه دن دی بو نه دن دی بلبل گؤلـــــــــی سؤین دی

کیم سؤیب کیم سؤمه یب هانســی زمانه دن دی

*

ترجمه

درگردش ایاممان قرارمان اینگونه است

سالهای  سال در بین دوستان ویاران مجلس بزم وعروسی برافراشته شود تا ما هم به لذت و طرب رسیم

درگردش ایاممان قرارمان اینگونه است

سالهای  سال در بین دوستان ویاران مجلس بزم وعروسی برافراشته شود تا ما هم به لذت و طرب رسیم

ازچه چیز است ، ازچه چیز است ، بلبل عاشق گل است

چه کسی عاشق باشد و چه کسی عاشق نباشد از کدام زمانه است .

ازچه چیز است ، ازچه چیز است ، بلبل عاشق گل است

چه کسی عاشق باشد و چه کسی عاشق نباشد از کدام زمانه است .

دوبردو چهار می شود سن دوشیزگان به چهارده می رسد ( این ازقطعات زیبا واسرا آمیز است که دربطن خود گفتنی های زیادی دارد )

اگربه خواستگاریش نروید به اغیار پابند می گردد( اگرغنچه را به وقت خود نچینیم زود پژمرده می شود )

دوبردو چهار می شود سن دوشیزگان به چهارده می رسد ( این ازقطعات زیبا واسرا آمیز است که دربطن خود گفتنی های زیادی دارد )

اگربه خواستگاریش نروید به اغیار پابند می گردد( اگرغنچه را به وقت خود نچینیم زود پژمرده می شود )

اگر درباغ بلبل باشد واما سنبل پژمرده شود

به خواستگاری دوشیزگان بروید تازمانی که پانزده سال تمام داشته باشند .

ازچه چیز است ، ازچه چیز است ، بلبل عاشق گل است

چه کسی عاشق باشد و چه کسی عاشق نباشد از کدام زمانه است .

ازچه چیز است ، ازچه چیز است ، بلبل عاشق گل است

چه کسی عاشق باشد و چه کسی عاشق نباشد از کدام زمانه است .

ازچه چیز است ، ازچه چیز است ، بلبل عاشق گل است

چه کسی عاشق باشد و چه کسی عاشق نباشد از کدام زمانه است .

ازچه چیز است ، ازچه چیز است ، بلبل عاشق گل است

چه کسی عاشق باشد و چه کسی عاشق نباشد از کدام زمانه است .

برداشت کلی

آیا تصور می کنید این ماهنی یک ماهنی کوچه بازاری است ، آیا به نظرت از تک تک جملات و ابیاتش بوی انحراف و شقاوت به مشام می رسد و مخاطب را به سوی بدبختی و گناه سوق می دهد و زمینه انحراف را دراجتماع مهیا می سازد و جوانان را به سوی عشق مجازی و دنیوی و گمراهی هدایت می کند ، نمی دانم درچه سطحی از ادراک و شعور هستی و شناخت تان از موسیقی آذربایجانی درچه حدی است و نا هنجاریهای اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنی و چه شناختی از آنها داری ، اگر قضاوتتان درمورد تاثیر مثبت و کارایی حقیقی این ماهنی منفی باشد واقعا به حالت تاسف می خورم و به نظر می رسد سطحی نگر و ظاهر بین باشی ، درست است که آهنگ و ظاهر این ماهنی شاد است ولی اگردردرون ابیات بدقت بنگری ، اوضاعی وجود دارد و حتی در ظاهر آن درس زندگی و خوشبختی و سعادت موج می زند چه رسد به باطن آن ، آری درباطن آن عجب غوغایی برپاست ، باطن آن دریای عمیق عشق و معرفت است ، شناخت اصول و معارف ، زیبایی و اخلاق وارسته ، و عشق آتشین  حقیقی ، درهریک از جملات و مفاهیم بصورت انفرادی و منفک ، عالی ترین درس عشق و زندگی واقعی و ایمان به آفریننده عالم هستی وجود دارد ، شاید خواننده و آهنگ ساز متوجه این موضوع نشده باشد و تنها بعد زیبائی برایش مد نظر باشد ، بنابراین مارا با مجری و آهنگ ساز کاری نیست  با محتوا و مفاهیم کاری هست ، این اجرا کوتاه  ظاهری شاد ولی باطنی پرمحتوادارد و درآن به ریزترین و دقیق ترین نکات خاص اجتماعی و نیازهای ضروری معنوی انسان اشاره شده است ، مفاهیمی همانند ، دوست داشتن همدیگر از ته دل ، سن ازدواج و شرایط آن در اوج اعلی ، رعایت حقوق همدیگر و تقویت عشق و علاقه درحد فوق العاده ، برگزاری مراسم جشن عروسی نشاط آور بصورتی که جنبه ارشادی خاصی دردرون خود دارد ومعنی دار و تقویت کننده روحیه عشق و معرفت در وجود انسانها بصور ت سالم و سازنده ، راستی درکجای این واژه ها نشانه هایی ازبی بندو باری و بی هویتی و یا انحراف دیده می شود ، دربند سن ازدواج توصیه خاصی به ازدواج در عنفوان شباب  و شادابی شده است ، این بند از قطعات زیبا و اسرارآمیز است که درآن به رازهای خاص عالم خلقت اشاره شده است یکی از آن اسرا ر بیداری غریزه مقدس جنسی دروجود دوشیزه گان است و این دوران حساسیت خاص خودرا دارد واگر به آن توجه نشود و بصورت منطقی و معقولانه مهارنشود فاجعه آور و اسفناک است و خطرات خاص خودرا دارد بلکه ویرانگراست اگر دچار طغیان و سرکشی گردد کنتر ل آن سخت است چه بسا غیرممکن ، غنچه را اگر دروقت خودش درو نکنیم پژمرده می گردد ، اگر پیوند مقدس زن آشویی درایام جوانی و درزمان رشد و شکوفایی جنسی و عقلی صورت نگیرد آسیب های اجتماعی و روانی زیادی را دردرون خود خواهد داشت ، ازدواج باید به موقع و درهنگام بروز بلوغ جنسی و عقلی و اجتماعی دردستور کارقرارگیرد این پدیده زمین و زمان و ثروت و فقر نمی شناسد اگر عملی نشود حتی دیر یا زودش لطمات جبران ناپذیری برپیکر اجتماع وارد خواهد ساخت ، همه چیز ها و همه کارها باید درجای خود و درزمان خود انجام گیرد اگر نظم ترییب رعایت نشود قانون طبیعت و قانون هستی متلاشی می گردد .

  نظرات ()
مطالب اخیر حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن من سنون تک داغا سالدیم نفسی بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا
کلمات کلیدی وبلاگ حیدربابا (۱۸) عشق (٥) یالان دنیا (۳) خوش سوزون (۱) سنی غملی گورنده (۱) فدا اولسون جانیم سنه (۱) یلان دنیا (۱) چه سود (۱) فرزانه لر (۱) بازهم عشق (۱) همت والا (۱) اندیشه زلال (۱) روایاهای بیکران (۱) حس مسئولیت پذیری (۱) یالاندنیا (۱) یالاندنیا بخش سیزده (۱) حیدربابا بخش اول (۱) حیدربابا بخش دوم (۱) حیدربابا بخش سوم (۱) حیدربابا بخش چهارم (۱) حیدربابا بخش پنجم (۱) حیدربابا بخش ششم (۱) حیدربابا بخش هفتم (۱) حیدربابا بخش نهم (۱) حیدربابا بخش دهم (۱) حیدربابابخش یازدهم (۱) حیدربابا بخش دوازدهم (۱) حیدربابا بخش سیزدهم (۱) حیدربابا بخش چهاردهم (۱) حیدربابا بخش پانزدهم (۱) حیدربابا بخش شانزدهم (۱) حیدربابا بخش هفدهم (۱) حیدربابا بخش هیجدهم (۱) حیدرباب بخش نوزدهم (۱) حیدربابا بخش بیستم (۱) حیدربابا بخش بیست ویکم (۱) حیدربابا بخش بیست و دوم (۱) حیدربابا بخش بیست و سوم (۱) حیدرباب بخش بیست و چهارم (۱) حیدربابابخش بیست و پنجم (۱) حیدربابا بخش بیست و ششم (۱) حیدرباب بخش بیست و هشتم (۱) حیدربابا بخش بیست م نهم (۱) حیدربابا بخش سی ام (۱) حیدربابا بخش سی و یکم (۱) شجاخالاوغلو (۱) قبچاق (۱) خانم عمه میرعبدلون سوزونی (۱) فضه خانـم خشگنابین گلییدی (۱) سحر تئزدن ناخیرچیلار گلردی (۱) گویرچینلـر دسته قالخیب اوچاللار (۱) حیدر بابا قارلــــی داغلار آشاندا (۱) بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا (۱) حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی (۱) حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی (۱) بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن (۱) بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن (۱) من سنون تک داغا سالدیم نفسی (۱) حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن (۱) حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده (۱) حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان (۱) حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون (۱) شخصیت (۱) محبت (۱) ارج (۱) ماهنی (۱) مارال (۱) معشوق (۱) افکار (۱) آیرلیق (۱) صداقت (۱) همدم (۱) قیزیل گول (۱) سویمک (۱) یامان یئرده تک قالدیم (۱) تحمل (۱) گویچک (۱) آغلار گوزوم (۱) صدق (۱)
دوستان من رز قرمز الله - من و داداشی آقای هورمزد يعقوبی نژاد کلبه شاعران ميانه (تلمان) علمی ۱۳۱۳(دورنا) ميلاد شکری ندای عشاق سوزعاشقان دل نوشته هاي يك تبعيدي بعد از رهايي از شهر غم عشق الهی پس و پيش سايت ناله عشاق ( تصويری . صوتی . متنی ) وزن بودن را احساس کنیم !!اگه گفتم خداحافظ نه اينکه رفتنت سادست نوشته های من می خواهم زندگی را شاد ببينم - به وبلاگ شادی ها بيا سوته دلان باران عشق - دردهای تنهایی کهنه درخت ندای حق (مسعود کریمی) زندگی آبیست با طعم خدا صداقت عشق پرتال زیگور طراح قالب