علی روحی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علی روحی
آرشیو وبلاگ
      اودلی سوزلر يانار اورکده ()
آذربایجانین اصیل ماهنلاری ماهنی شماره 18 نویسنده: علی روحی - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

گل دانیش

آل الوان گئیب چمـــــــــــــــــــن ، گل آچیر هر یاسمن

آل الوان گئیب چمــــــــــــــــــــن ، گل آچیر هریاسمن

سن دانیش قوی سسینــــــــی ، دیله یم دوینجا من

سن دانیش قوی سسینــــــــــی دیله یم دوینجا من

یازین بهارین نفســـــــــــــــــــــــــــــی وارگولوشینده

سؤیب سؤیلمک هوســـــــــــــــــی  وار گولوشینده

یازین بهارین نفســـــــــــــــــــــــــــــی وارگولوشینده

سؤیب سؤیلمک هوســـــــــــــــــی  وار گولوشینده

باخشین جانلار آلیـــــــــــــــــــــــــــــر، جانلار آلیر یار

عاشقی درده سالیـــــــــــــــــــــــر ، درده سالیر یار

باخشین جانلار آلیـــــــــــــــــــــــــــــر، جانلار آلیر یار

عاشقی درده سالیـــــــــــــــــــــــر ، درده سالیر یار

گولوشین نغمه کیمـــــــــــــــــــــــــی ، نغمه کیمی

گاه ایلیر ، گاه اوجالیـــــــــــــــــــــــر ، گاه اوجالیر یار

یازین بهارین نفســــــــــــــــــــــــــــی وارگولوشینده

سؤیب سؤیلمک هوســــــــــــــــی  وار گولوشینده

یازین بهارین نفســــــــــــــــــــــــــی وارگولوشینده

سؤیب سؤیلمک هوســــــــــــــی  وار گولوشینده

خلقی مین گؤزه لی سن ، سؤگیمین ازلی سن

خلقی مین گؤزه لی سن ، سؤگیمین ازلی سن

دویمارام گــــــــــؤزلریندن  هرسؤزی مزه لی سن

دویمارام سوزلریندن هــــــــرسؤزی مزه لی سن

یازین بهارین نفسی وارگـــــــــــــــــــــــولوشینده

سؤیب سؤیلمک هـــــــــــــوسی  وار گولوشینده

یازین بهارین نفسی وارگـــــــــــــــــــــــــولوشینده

سؤیب سؤیلمک هــــــــــــــوسی  وار گولوشینده

باخشین جانلار آلیـــــــــــــــــــــــــــر، جانلار آلیر یار

عاشقی درده سالیــــــــــــــــــــــر ، درده سالیر یار

گلــــــــــــــدیم آی صبحینن بزم شمع پروانه گلنده

اؤزدونده ریرم  رسمینن میخانـــــــــــــــــــــه گلنده

باخشین جانلار آلیـــــــــــــــــــــــــــر، جانلار آلیر یار

عاشقــــــــــــــــــــــی درده سالیر ، درده سالیر یار

باخشین جانلار آلیـــــــــــــــــــــــــــر، جانلار آلیر یار

عاشقـــــــــــــــــــــی درده سالیر ، درده سالیر یار

گولوشین نغمه کیمـــــــــــــــــــــــی ، نغمه کیمی

گاه ایلیر ، گاه اوجالیـــــــــــــــــــــر ، گاه اوجالیر یار

یازین بهارین نفســـــــــــــــــــــــــی وارگولوشینده

سؤیب سؤیلمک هوســــــــــــــی  وار گولوشینده

یازین بهارین نفســــــــــــــــــــــــــی وارگولوشینده

سؤیب سؤیلمک هوســــــــــــــی  وار گولوشینده

یازین بهارین نفســـــــــــــــــــــــــی وارگولوشینده

سؤیب سؤیلمک هوســـــــــــــی  وار گولوشینده

ترجمه

چمن  برای خود لباس رنگارنگ پوشیده است ، هریاسمنی جوانه می زند و شکفته می شود.

چمن برای خود لباس رنگارنگی پوشیده است ، هر یاسمنی جوانه می زند و شکفته می شود .

تو سخنی بگو تا از ته دل به سخنان نغز و شیوایت گوش فرا دهم و شیفته کلام زیبایت گردم .

تو سخنی بگو تا ازته دل به سخنان نغز و شیوایت گوش فرا دهم و شیفته کلام زیبایت گردم .

نجوای بهار درخنده های گوهر بارت نهفته است

نجوای بهار درخنده های گوهر بارت نهفته است

دوست داشتن و دوست داشته شدن درخنده هایت شعله ورست ( قصه عشق و عاشقی دروجود نازنینت جوانه می زند ، شعله های آتشین آن وجود مبارک را می سوزاند و وجودت را همچنان شعله ور نگه داشته است )

نگاه سوزناکت جانها را می ستاند ، جانها را می ستاند ، یار ( نگاهت موثر و عاشق کش است )

عاشق را به درد و غم می اندازد ، به درد و غم می اندازد ، یار ( شعله های عشقت دردرون عاشق زبانه می کشد و عاشق را به محنت و رنج می اندازد )

خنده های شکرینت همانند یک نغمه زیبای موسیقی است ، همانند یک نغمه زیبای موسیقی است ( در خنده های شیرین و همانند عسلت نغمات زیبای موسیقی موج می زند )

گاه آرام است و گاه در اوج اعلی است ( خنده های زیبایت همانند نت های زیرو بم موسیقی است )

نجوای بهار درخنده های گوهر بارت نهفته است

نجوای بهار درخنده های گوهر بارت نهفته است

دوست داشتن و دوست داشته شدن درخنده هایت شعله ورست ( قصه عشق و عاشقی دروجود نازنینت جوانه می زند ، شعله های آتشین آن وجود مبارک را می سوزاند و وجودت را همچنان شعله ور نگه داشته است )

نگاه سوزناکت جانها را می ستاند ، جانها را می ستاند ، یار ( نگاهت موثر و عاشق کش است )

عاشق را به درد و غم می اندازد ، به درد و غم می اندازد ، یار ( شعله های عشقت دردرون عاشق زبانه می کشد و عاشق را به محنت و رنج می اندازد )

خنده های شکرینت همانند یک نغمه زیبای موسیقی است ، همانند یک نغمه زیبای موسیقی است ( در خنده های شیرین و همانند عسلت نغمات زیبای موسیقی موج می زند )

گاه آرام است و گاه در اوج اعلی است ( خنده های زیبایت همانند نت های زیرو بم موسیقی است )

از ماه رخان خلقم هستی ، از زیبارویان عشقم هستی

از ماه رخان خلقم هستی ، از زیبا رویان عشقم هستی

از چشمانت سیرنمی گردم ، هرگفتارت شیوا و بامزه است

از سخنان گوهر بارت سیر نمی شوم ، هرگفتارت شیوا و بامزه است

در آن زمان آمدم و صبح زیبا و طرب انگیز را درک کردم که پروانه در حال سوختن در بزم شمع بود

با چشمان سوزناک و آتش درون در بزم میخانه شرکت کردم و کلی در این عالم سوختم و متحیر ماندم و دو د آه درونم کل کاینات را دربرگرفت ولی برآن دل سنگ اثری نکرد که نکرد .

نگاه سوزناکت جانها را می ستاند ، جانها را می ستاند ، یار ( نگاهت موثر و عاشق کش است )

عاشق را به درد و غم می اندازد ، به درد و غم می اندازد ، یار ( شعله های عشقت دردرون عاشق زبانه می کشد و عاشق را به محنت و رنج می اندازد )

خنده های شکرینت همانند یک نغمه زیبای موسیقی است ، همانند یک نغمه زیبای موسیقی است ( در خنده های شیرین و همانند عسلت نغمات زیبای موسیقی موج می زند )

گاه آرام است و گاه در اوج اعلی است ( خنده های زیبایت همانند نت های زیرو بم موسیقی است )

نجوای بهار درخنده های گوهر بارت نهفته است

دوست داشتن و دوست داشته شدن درخنده هایت شعله ورست ( قصه عشق و عاشقی دروجود نازنینت جوانه می زند ، شعله های آتشین آن وجود مبارک را می سوزاند و وجودت را همچنان شعله ور نگه داشته است )

نجوای بهار درخنده های گوهر بارت نهفته است

دوست داشتن و دوست داشته شدن درخنده هایت شعله ورست ( قصه عشق و عاشقی دروجود نازنینت جوانه می زند ، شعله های آتشین آن وجود مبارک را می سوزاند و وجودت را همچنان شعله ور نگه داشته است )

نجوای بهار درخنده های گوهر بارت نهفته است

دوست داشتن و دوست داشته شدن درخنده هایت شعله ورست ( قصه عشق و عاشقی دروجود نازنینت جوانه می زند ، شعله های آتشین آن وجود مبارک را می سوزاند و وجودت را همچنان شعله ور نگه داشته است )

برداشت کلی :

درپوشش رنگارنگ و سرسبز چمن ، درشکفتن و جوانه زدن یاسمن ، درخنده های شکرین و طنازی های بیکران یار ، در زیرو بم خنده های او ، در نگاه سوزناک و جان ستاننده یار ، حکمت ها و رازهای بیشماری وجود دارد ، گاهی اوقات آتش برهستی عاشق می زند و تارپودش تا لحظات واپسین عمر می سوزاند ، و زمانی شعله های عشق و هیجان و نشاط را دردرون عاشق بارورمی سازد ، این قصه شرح و بیان درازی دارد ، گاهی دراوج اعلی هستیم دمی درپستی و شقاوت ، گاهی حقیقت بهارو اسرار شگفت انگیز آن را درخنده های گوهر بار یار می یابیم و دوست داشتن و دوست داشته شدن و عشق ورزیدن و عاشق شدن و معشوق شدن را سرلوحه حیات خود قرارمی دهیم و همه این احوال بیانگر اسرارخاص زندگی است و با نوشیدن جام ابدیت به مرحله نهایی خود می رسد ، این جام چگونه جامی است درکجا باید آن را یافت ، آن هم حکمت جداگانه خودرا دارد و فرجام کارمان درحیرانی و بهت است ، آری قصه عشق و عاشقی دروجود طالبان واقعی و آگاهان جوانه می زند و شعله های آتشین عشق وجود مبارکشان را می سوزاند و تاابد شعله ور نگه خواهد داشت ، این ماهنی از ریتم و سوز خاصی برخورداراست گرچه ظاهر آن شاد است ولی در باطن آن عالمی دیگر وجود دارد و از پیام و محتوای خاصی برخورداراست  اهل دل می فهمند که دردرون این ترانه زیبای  ترکی چه رازهائی نهفته است .

برگشت

  نظرات ()
مطالب اخیر حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن من سنون تک داغا سالدیم نفسی بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا
کلمات کلیدی وبلاگ حیدربابا (۱۸) عشق (٥) یالان دنیا (۳) خوش سوزون (۱) سنی غملی گورنده (۱) فدا اولسون جانیم سنه (۱) یلان دنیا (۱) چه سود (۱) فرزانه لر (۱) بازهم عشق (۱) همت والا (۱) اندیشه زلال (۱) روایاهای بیکران (۱) حس مسئولیت پذیری (۱) یالاندنیا (۱) یالاندنیا بخش سیزده (۱) حیدربابا بخش اول (۱) حیدربابا بخش دوم (۱) حیدربابا بخش سوم (۱) حیدربابا بخش چهارم (۱) حیدربابا بخش پنجم (۱) حیدربابا بخش ششم (۱) حیدربابا بخش هفتم (۱) حیدربابا بخش نهم (۱) حیدربابا بخش دهم (۱) حیدربابابخش یازدهم (۱) حیدربابا بخش دوازدهم (۱) حیدربابا بخش سیزدهم (۱) حیدربابا بخش چهاردهم (۱) حیدربابا بخش پانزدهم (۱) حیدربابا بخش شانزدهم (۱) حیدربابا بخش هفدهم (۱) حیدربابا بخش هیجدهم (۱) حیدرباب بخش نوزدهم (۱) حیدربابا بخش بیستم (۱) حیدربابا بخش بیست ویکم (۱) حیدربابا بخش بیست و دوم (۱) حیدربابا بخش بیست و سوم (۱) حیدرباب بخش بیست و چهارم (۱) حیدربابابخش بیست و پنجم (۱) حیدربابا بخش بیست و ششم (۱) حیدرباب بخش بیست و هشتم (۱) حیدربابا بخش بیست م نهم (۱) حیدربابا بخش سی ام (۱) حیدربابا بخش سی و یکم (۱) شجاخالاوغلو (۱) قبچاق (۱) خانم عمه میرعبدلون سوزونی (۱) فضه خانـم خشگنابین گلییدی (۱) سحر تئزدن ناخیرچیلار گلردی (۱) گویرچینلـر دسته قالخیب اوچاللار (۱) حیدر بابا قارلــــی داغلار آشاندا (۱) بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا (۱) حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی (۱) حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی (۱) بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن (۱) بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن (۱) من سنون تک داغا سالدیم نفسی (۱) حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن (۱) حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده (۱) حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان (۱) حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون (۱) شخصیت (۱) محبت (۱) ارج (۱) ماهنی (۱) مارال (۱) معشوق (۱) افکار (۱) آیرلیق (۱) صداقت (۱) همدم (۱) قیزیل گول (۱) سویمک (۱) یامان یئرده تک قالدیم (۱) تحمل (۱) گویچک (۱) آغلار گوزوم (۱) صدق (۱)
دوستان من رز قرمز الله - من و داداشی آقای هورمزد يعقوبی نژاد کلبه شاعران ميانه (تلمان) علمی ۱۳۱۳(دورنا) ميلاد شکری ندای عشاق سوزعاشقان دل نوشته هاي يك تبعيدي بعد از رهايي از شهر غم عشق الهی پس و پيش سايت ناله عشاق ( تصويری . صوتی . متنی ) وزن بودن را احساس کنیم !!اگه گفتم خداحافظ نه اينکه رفتنت سادست نوشته های من می خواهم زندگی را شاد ببينم - به وبلاگ شادی ها بيا سوته دلان باران عشق - دردهای تنهایی کهنه درخت ندای حق (مسعود کریمی) زندگی آبیست با طعم خدا صداقت عشق پرتال زیگور طراح قالب