علی روحی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علی روحی
آرشیو وبلاگ
      اودلی سوزلر يانار اورکده ()
یاریما گویچک اولایدیم نویسنده: علی روحی - سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧

 آخآخ

مــــــــن عــاشق اویانیـن جان      مــن یاریم اویانین جان

کسیم یاسدقیــن یانین خانم     یالـــــواریـــــم اویانینجان

نواولیــدی  یاریم نو اولیـــــدی     توپ قارابئرچــک اولیدیم

هامیا چـرکین اولسام دابالام    یاریما گـــویچک  اولایدیم

تبریز  اوستــــــــــــــی میانا      گـــل سنبیلـــــــــــه دایانا

اوخـــوبلبلیم اوخـــــــوبالام     بلکــــــه گـــــــــــولیم اویانا

نواولیــدی یاریم نو اولیــــدی    توپ قارابئرچک اولیـــــدیم

هامیا چـرکین اولسام دابالام    یاریما گـــویچک  اولایدیم

مـــــــن عاشقـــم هاسن گل    سوگیم باغیـن کسن گل

گویلیم سنـــــی آرزولارخانم     یامـــــــن گلیم یاسن گل

نواولیدی یاریم  نو اولیـــدی     توپ قارابئرچــــک اولیدیم

هامیا چرکین اولسام دابالام    یاریما گویچک  اولایدیم

ترجمه

 **********

 

تازمانی که از خواب نوشین بیدارشود(( دلبرزیبا و نازنینم درخواب و مستی است با ناز و غمزه و طنازی خاصش آتشی به دلم می زنند و دود شعله های جانگداز درونم به عرش اعلا می رود))

تا دلبر نازنین از خواب و مستی بیدارشود ( ( خواب زمینی ))

بربالینش هستم التماس و تمنا می کنم تا هنگام بیداری (( بادلی نالان و آهی جانگداز بربالینش حاضر می شوم تا از خواب بیدارشود ))

چه می شود که یارم باشد دلبرو دلدارم باشد همدم و همرازم باشد

ای کاش به عنفوان شباب برمی گشتم

دردل همه زشت می شدم به جز دلبرم(( زشتی ها و زیبائی ها امری نسبی است به مرو ر زمان از بین می رود چه بسا ممکن است فردزشتی در نظر محبوب و معشوقش زیبا قلمداد می شد وفرد زیبا و جذاب در نظر محبوبش زشت  تلقی می شد پس زشتی و زیبائی مطلق وجود ندارد))

ای کاش برای دلبرم زیبا می شدم

درهمجواری تبریز میانه است

گل به سنبل پیوسته است

بلبل زیبایم ناله سرده تا گل نازنیم بیدارشود

چه می شود که یارم باشد دلبرو دلدارم باشد همدم و همرازم باشد

ای کاش به عنفوان شباب برمی گشتم

من عاشقم تو بیا (( من عاشق و دوستدار توام ای دلربایم بیا و تنهادر غم هایم رها مکن))

درهنگام درو کردن کشتزارهای باغ دلم بیا

خانم دل در حال سوز گداز خواهان تو است (( عاشق و شیفته توام بخاطر تو حاضرم ازوجودم بگذرم ))

یا من می آیم یا تو بیا(( تحمل دوری و فراق را ندارم چقدر باید انتظاربکشم درآتش جدایی بسوزم اگر خواهان منی بیا و تنهایم ))

چه می شود که یارم باشد دلبرو دلدارم باشد همدم و همرازم باشد

ای کاش به عنفوان شباب برمی گشتم

دردل همه زشت می شدم به جز دلبرم(( زشتی ها و زیبائی ها امری نسبی است به مرو ر زمان از بین می رود چه بسا ممکن است فردزشتی در نظر محبوب و معشوقش زیبا قلمداد می شد وفرد زیبا و جذاب در نظر محبوبش زشت  تلقی می شد پس زشتی و زیبائی مطلق وجود ندارد))

ای کاش برای دلبرم زیبا می شدم

برداشت کلی :

 دراین ترانه و ماهنی اصیل آذربایجانی شیدایی و شیفتگی خاصی وجود دارد بازهم قصه سوزناک و تکان دهنده عشق و عاشقی است ، عاشق باز زخمه تارش می نالد و دلش بخاطر یارنازنینش می تپد وآرزوی وصال واقعی را دردل می پرورد وخودرا به زمین و زمان پیوند می دهد و انتظاردارد هرچه زودتر و شتابان تمام موانع سرراهش برداشته شود تا به حوربهشتی اش برسد و دمی با او درعیش و عشرت باشد و تجلیات و بوی خاص معشوق را بچشد و مدتها دربالین یاربه انتظارنشیند تا او از خواب نوشین بیدارشودو التماس و زاری سرمی دهد و نهایت عجزرا ازخود نشان می دهد چونکه به دنبال کام است دلش می خواهد برای همه زشت باشد ولی برای دلربایش زیبا و دوست داشتنی باشد دراین موضوع عشق زمینی به حداعلی خود رسیده است و درعاشق بیدل خلوص و صداقت خاصی وجود دارد که نهایت این خالصی به عشق زیبای آسمانی پیوند داده می شود اززن و مرد زیبا و دوست داشتنی زمینی به اوج اعلامی رسد واقعا این عشق بی رنگ است و درآن ریا و نیرنگی وجود ندارد عاشق دردل آرزوی وصال می پرورد و ازاو می خواهد یا تو بیا یا من درخدمت می رسم هرطوری که شده باید به همدیگر برسیم و درکنارهم از زیبایی های زندگی لذت ببریم و خودمان را برای مسئولیت مهم آینده که همانا رسیدن به معشوق است مهیا سازیم آری عبوراز کانال زمینی است که مارا به آسمانها سوق می دهد دنیارا برای ما زیبا و دوست داشتنی می سازد و دروجومان آرامش خاصی ایجاد می گردد و به موجودی هدفمند تبدیل می شویم .

  نظرات ()
مطالب اخیر حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن من سنون تک داغا سالدیم نفسی بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا
کلمات کلیدی وبلاگ حیدربابا (۱۸) عشق (٥) یالان دنیا (۳) خوش سوزون (۱) سنی غملی گورنده (۱) فدا اولسون جانیم سنه (۱) یلان دنیا (۱) چه سود (۱) فرزانه لر (۱) بازهم عشق (۱) همت والا (۱) اندیشه زلال (۱) روایاهای بیکران (۱) حس مسئولیت پذیری (۱) یالاندنیا (۱) یالاندنیا بخش سیزده (۱) حیدربابا بخش اول (۱) حیدربابا بخش دوم (۱) حیدربابا بخش سوم (۱) حیدربابا بخش چهارم (۱) حیدربابا بخش پنجم (۱) حیدربابا بخش ششم (۱) حیدربابا بخش هفتم (۱) حیدربابا بخش نهم (۱) حیدربابا بخش دهم (۱) حیدربابابخش یازدهم (۱) حیدربابا بخش دوازدهم (۱) حیدربابا بخش سیزدهم (۱) حیدربابا بخش چهاردهم (۱) حیدربابا بخش پانزدهم (۱) حیدربابا بخش شانزدهم (۱) حیدربابا بخش هفدهم (۱) حیدربابا بخش هیجدهم (۱) حیدرباب بخش نوزدهم (۱) حیدربابا بخش بیستم (۱) حیدربابا بخش بیست ویکم (۱) حیدربابا بخش بیست و دوم (۱) حیدربابا بخش بیست و سوم (۱) حیدرباب بخش بیست و چهارم (۱) حیدربابابخش بیست و پنجم (۱) حیدربابا بخش بیست و ششم (۱) حیدرباب بخش بیست و هشتم (۱) حیدربابا بخش بیست م نهم (۱) حیدربابا بخش سی ام (۱) حیدربابا بخش سی و یکم (۱) شجاخالاوغلو (۱) قبچاق (۱) خانم عمه میرعبدلون سوزونی (۱) فضه خانـم خشگنابین گلییدی (۱) سحر تئزدن ناخیرچیلار گلردی (۱) گویرچینلـر دسته قالخیب اوچاللار (۱) حیدر بابا قارلــــی داغلار آشاندا (۱) بیر چیخیدیم دام قیه نین داشینا (۱) حیدر بابا گل غنچه سی خنداندی (۱) حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی (۱) بیرسوروشون بوقارقمیش فلکدن (۱) بیر اوچیدیم بو چــرپینان یئلیننن (۱) من سنون تک داغا سالدیم نفسی (۱) حیدر بابا غیرت قانون قاینارکـــن (۱) حیدر بابا گئجــه دورنا گئچنده (۱) حیدر بابا مرد اوغـــولار دوغگینان (۱) حیدربابا سنون گـــویلون شاد اولسون (۱) شخصیت (۱) محبت (۱) ارج (۱) ماهنی (۱) مارال (۱) معشوق (۱) افکار (۱) آیرلیق (۱) صداقت (۱) همدم (۱) قیزیل گول (۱) سویمک (۱) یامان یئرده تک قالدیم (۱) تحمل (۱) گویچک (۱) آغلار گوزوم (۱) صدق (۱)
دوستان من رز قرمز الله - من و داداشی آقای هورمزد يعقوبی نژاد کلبه شاعران ميانه (تلمان) علمی ۱۳۱۳(دورنا) ميلاد شکری ندای عشاق سوزعاشقان دل نوشته هاي يك تبعيدي بعد از رهايي از شهر غم عشق الهی پس و پيش سايت ناله عشاق ( تصويری . صوتی . متنی ) وزن بودن را احساس کنیم !!اگه گفتم خداحافظ نه اينکه رفتنت سادست نوشته های من می خواهم زندگی را شاد ببينم - به وبلاگ شادی ها بيا سوته دلان باران عشق - دردهای تنهایی کهنه درخت ندای حق (مسعود کریمی) زندگی آبیست با طعم خدا صداقت عشق پرتال زیگور طراح قالب